فرصت استثنایی کسب و کار اینترنتی href="http://richgoptr.com/pages/index.php?refid=behnoosh">richgoptr.com fmptr.comgenuineptr.compaypermails.comroyalptr.com
کد نمایش آب و هوا کد نمایش آب و هوا

مترجم سایت

مترجم سایت

یک تمرین ساده برای ایجاد تحول در زندگی - جوانان

یک تمرین ساده برای ایجاد تحول در زندگی

دوشنبه 15 فروردین‌ماه سال 1390

این تمرین ساده ولی قدرتمند را انجام دهید. کاغذ و قلم را بردارید و لیستی از ده هدفی راکه طی دوارده ماه آینده می خواهید به دست آورید یاداشت کنید. شرح این هدف ها رابه زمان حال بنویسید. به نحوی که گویایک سال گذشته وبه آنها دست یافته اید.

در جمله ها از کلمه من استفاده کنید تا جمله ها دقیقا به شما مربوط شود مثلا :من در ماه.....تومان در امد دارم یا من این میزان از فروش( یا سود) را دارم. ضمیر نا خود آگاه شما فقط فرمان هایی را می پذیرد که مروط به شخص شما ومثبت ودر زمان حال باشند.

این تمرینی حیرت انگیز و سحر آمیز است. اگرده هدف خودتان را روی کاغذ بنویسید وبعد آن را به کناری بگذارید  موقعی که در پایان سال به آن لیست مراجعه کنید شگفت زده خواهید شد چون متوجه میشوید که به 8 هدف ازآن ده هدفتان رسیده اید. آن هم در بعضی موارد به صورتی شگفت آور.هدف های شما اغلب سریعتر ازآنچه که فکر میکنید تحقق پیدا میکند.

نکته مهم:پس از نوشتن اهداف هر روز قدمی جهت رسیدن به انها بردارید.