فرصت استثنایی کسب و کار اینترنتی href="http://richgoptr.com/pages/index.php?refid=behnoosh">richgoptr.com fmptr.comgenuineptr.compaypermails.comroyalptr.com
کد نمایش آب و هوا کد نمایش آب و هوا

مترجم سایت

مترجم سایت

دیالـــوگ های مانـــدگار تاریـــخ ســـــینما - جوانان

دیالـــوگ های مانـــدگار تاریـــخ ســـــینما

جمعه 6 بهمن‌ماه سال 1391

دیالـــوگ های مانـــدگار تاریـــخ ســـــینما

http://ap07.persianfun.info/img/91/11/Apadana/dialogue-3/1.jpg

(هیت لجر) جوکر:اگه تو کاری تخصص داری هیچوقت اونو مجانی انجام نده...The Dark Knight-2008

http://ap07.persianfun.info/img/91/11/Apadana/dialogue-3/2.jpg

تونی مونتانا(آل پاچینو):هی! با من درباره اعتماد حرف نزن. ازش خوشم نمیاد!!Scarface-1983

http://ap07.persianfun.info/img/91/11/Apadana/dialogue-3/3.jpg


امـیـر(پــولــاد کـیـمـیـایــی):وقـتـی قـلـبـتـو بـاخـتـی دیـگـه
تـا آخــرِ عـمـر چـیـزیُ نـمـیـبـری!
مـحـاکـمـه در خـیــابــان-1387

http://ap07.persianfun.info/img/91/11/Apadana/dialogue-3/4.jpg

بکستر(جک لمون): آینه... شکسته.
فرن کوبلایک(شرلی مک لاین):آره، میدونم. اینجوری دوسش دارم. همونجوری منو نشون میده که احساس میکنم!
The Apartment-1960

http://ap07.persianfun.info/img/91/11/Apadana/dialogue-3/5.jpg

دایـــی جــان نــاپــلئون (غـــلام حســین نقـــشیــنه) : آنچـــه حـــدی نـــدارد خـــریت اســــت!دایـــی جــان نــاپــلئون 1355

http://ap07.persianfun.info/img/91/11/Apadana/dialogue-3/6.jpg

داش آکــــل (بـــهــروز وثــــوقـــی): وقــتـــی مـــرد غـــم داره
یــه کــــــوه درد داره....
داش آکل-1350

http://ap07.persianfun.info/img/91/11/Apadana/dialogue-3/7.jpg


در کتاب گناهان کبیره برای انسان چه گناهی را سراغ داری که بزرگتر از تکرارِ تجربه هایش باشد؟!...
زنده یاد حسین پناهی

http://ap07.persianfun.info/img/91/11/Apadana/dialogue-3/8.jpg

لیلا(لیلا حاتمی): تازه می بینم آدم چقدر می تونه یکی
رو دوست داشته باشه.حالا می فهمم که عشقم می تونه مثل
یه موجود زنده رشد کنه، بزرگ بشه ...
لیلا-1375

http://ap07.persianfun.info/img/91/11/Apadana/dialogue-3/9.jpg


سرگرد: پس هنوزم دنبالِ جنازه یِ رفیقات می گردی...ها؟!
جلیل: رفیق اگه رفیق باشه، جنازه شم به درد می خوره!

بیداریِ رویاها - محمدعلی آهنگر

http://ap07.persianfun.info/img/91/11/Apadana/dialogue-3/10.jpg


مهران مدیری :تا دیروز وامیستادی جلو در آسانسور میگفتی دربست!
آپارتمان نشینی یاد ما میدی؟
دایره زنگی

http://ap07.persianfun.info/img/91/11/Apadana/dialogue-3/11.jpg


اسـکـار شـیـنـدلــر(لــیــام نـیــســون) : مــن کــوتــاهــی کــردم حــتــی فــروخــتــن گــیــره ی کـراواتــم هــم مــیــتــونــســت جــون چــنــد نــفــرُ نـجـات بــده !

Schindler's List-1993

http://ap07.persianfun.info/img/91/11/Apadana/dialogue-3/13.jpg


پاپیون(استیو مک کویین):من بی گناهم..
لویی(داستین هافمن):بی گناه وجود نداره!

Papillon-1973

http://ap07.persianfun.info/img/91/11/Apadana/dialogue-3/15.jpg


مکس (جیمز وودز): می دونی پدربزرگم همیشه چی می گفت؟ "قدمهای بلند بردار." می گفت "اینطوری هم زودتر می رسی هم کفشهات دیرتر خراب می شن"روزی روزگاری در امریکا 1984.Once Upon a Time in America

http://ap07.persianfun.info/img/91/11/Apadana/dialogue-3/17.jpg


دون خــوان (جــانــی دپ) : چــهــار ســوال مــهــم در زنــدگــی وجــود داره : چـه چـیـزی مـقـدسه؟
روحِ مـا از چـه چـیـز ســاخـتـه شـده؟
چــه چـیـزی ارزشِ زنــدگــی کــردن داره؟
چـه چـیـز ارزشِ مُـردن را داره؟
و جــواب تـمــام ایــنا تـنـها یـک کـلـمـسـت: عــــشـــــق
Don Juan DeMarco-1994

http://ap07.persianfun.info/img/91/11/Apadana/dialogue-3/18.jpg


از دشــمــنِ خــودت یـکـبـار بـتــرس و از دوســـتِ خــود هـــزار بـــار‍!
چــارلــی چــاپــلــیــن

http://ap07.persianfun.info/img/91/11/Apadana/dialogue-3/19.jpg


جـیـگـسـا(تــوبــیــن بِــل): بــرای هـرکـس کــه مـیـدونـه چـه زمـانـی مـیمـیـره هـمـه چـیـز رنــگ خـودشــو از دسـت مـیـده حـتـی طـعـم یـه لــیـوان آب!
اره 2 - sawII 2005

http://ap07.persianfun.info/img/91/11/Apadana/dialogue-3/20.jpg


تـونـی مـونـتـانـا (آل پـاچـیـنـو): تـو ایـن کـشـور، اول بـایــد پـول دربـیـاری. وقـتـی پـول داشــتــه بــاشــی قــدرت بــه دســت میاری. وقـتـی قــدرت داشـتـه بـاشـی، زنـهـا رو بـه دسـت مـیـاری صـــورت زخـــمی Scarface-