فرصت استثنایی کسب و کار اینترنتی href="http://richgoptr.com/pages/index.php?refid=behnoosh">richgoptr.com fmptr.comgenuineptr.compaypermails.comroyalptr.com
کد نمایش آب و هوا کد نمایش آب و هوا

مترجم سایت

مترجم سایت

به استـقبال نـوروز و بـهار‎ ... - جوانان

به استـقبال نـوروز و بـهار‎ ...

پنج‌شنبه 1 فروردین‌ماه سال 1392

 به استـقبال نـوروز و بـهار‎ ...

شعری از زنده یاد فریدون مشیری

باز کن پنجره ها را، که نسیم

روز میلاد اقاقی ها را

جشن می گیرد،
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

و بهار،

روی هر شاخه، کنار هر برگ،

شمع روشن کرده است.
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

همه ی چلچله ها برگشتند،

و طراوت را فریاد زدند.

کوچه یکپارچه آواز شده است،
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

و درخت گیلاس،

هدیه ی جشن اقاقی ها را،

گل به دامن کرده است.
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net

باز کن پنجره ها را ای دوست!

هیچ یادت هست،

که زمین را عطشی وحشی سوخت؟

برگ ها پژمردند؟

تشنگی با جگر خاک چه کرد؟
گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org

هیچ یادت هست،

توی تاریکی شب های بلند،

سیلی سرما با خاک چه کرد؟
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

با سر و سینه ی گل های سپید،

نیمه شب، باد غضبناک چه کرد؟

هیچ یادت هست؟
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

حالیا معجزه ی باران را باور کن!

و سخاوت را در چشم چمن زار ببین!

و محبت را در روح نسیم،
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

که در این کوچه ی تنگ،

با همین دست تهی،

روز میلاد اقاقی ها را

جشن می گیرد.
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

خاک، جان یافته است.
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

تو چرا سنگ شدی؟
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

تو چرا این همه دلتنگ شدی؟
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net

باز کن پنجره ها را ...

و بهاران را باور کن!
گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.Persian-Star.org

باز کن پنجره ها را ...

و بهاران را باور کن!