فرصت استثنایی کسب و کار اینترنتی href="http://richgoptr.com/pages/index.php?refid=behnoosh">richgoptr.com fmptr.comgenuineptr.compaypermails.comroyalptr.com
کد نمایش آب و هوا کد نمایش آب و هوا

مترجم سایت

مترجم سایت

جزیــره ای عجیــب بروی زمیــن - جوانان

جزیــره ای عجیــب بروی زمیــن

سه‌شنبه 9 مهر‌ماه سال 1392

سوکــوترا، جزیــره ای عجیــب بروی زمیــن

جزایر سوکوترا مجمع‌الجزایری است که در اقیانوس هند، میان دو قارهٔ آسیا و آفریقا و در دهانهٔ خلیج عدن قرار دارد. این جزایر از آن کشور یمن است.
گمان می‌رود نام سوکوترا از واژهٔ سانسکریتی دویپا ساخادراوا به معنای جزیرهٔ شادکامی گرفته شده باشد. جزایر سوکوترا، زیست‌بومی بسته‌است، به همین دلیل گونه‌های جانوری و گیاهی منحصر به فردی دارد. نزدیک به یک سوم جانداران این جزایر، تنها در همانجا یافت می‌شوند. گونه‌ای درخت که به خون اژدها نامی است، در این منطقه فراوان دیده می‌شود.

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Sukutra/08h1VMQzUx.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Sukutra/0KRQtLqzob.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Sukutra/11FOiJwk8F.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Sukutra/2YQmb92pqv.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Sukutra/5STJbc8Fhk.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Sukutra/69BAJOcsE3.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Sukutra/7tcpvf0yWh.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Sukutra/80SBzheDMn.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Sukutra/AYrN11U9DD.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Sukutra/Ajmc4FvehW.jpg

  

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Sukutra/Fh45LFHsan.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Sukutra/GvjruHrwmk.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Sukutra/H60aXbj0kb.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Sukutra/I6ILdiSvQ5.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Sukutra/NW7jxh1oB7.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Sukutra/OPhPPtPYU6.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Sukutra/R4RfJYViku.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Sukutra/TArUV3B0gw.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Sukutra/UffaEFx3Si.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Sukutra/W2rKS6qsDf.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Sukutra/X7c0NggAXq.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Sukutra/YjxjsfOSzR.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Sukutra/adRVYiO9fv.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Sukutra/bgggt0Co9L.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Sukutra/hEOwVwz9G2.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Sukutra/nfLrQXaPg4.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Sukutra/oznFZK6DLG.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Sukutra/pMQnrfbOuv.jpg

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Sukutra/qXR151PR41.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Sukutra/rH1WUN2gYC.jpg

  

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Sukutra/rWmAiYFHs3.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Sukutra/uxaHS783Fo.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Sukutra/v4GGiwhuRD.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Sukutra/wNv9m7N70j.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Sukutra/x7OuaS1MzO.jpg