فرصت استثنایی کسب و کار اینترنتی href="http://richgoptr.com/pages/index.php?refid=behnoosh">richgoptr.com fmptr.comgenuineptr.compaypermails.comroyalptr.com
کد نمایش آب و هوا کد نمایش آب و هوا

مترجم سایت

مترجم سایت

تابلوهای هنری زیبا از شن و صدف - جوانان

تابلوهای هنری زیبا از شن و صدف

چهارشنبه 27 دی‌ماه سال 1391

آثار زیبای هنری هنرمند اوکراینی که تنها با شن و صدفهای ساحل ساخته شده اند.این زن هنرمند در آثارش از هیچ رنگ اضافه شده ای استفاده نکرده و تمام این شنها و صدفها با دقت و ظرافت با دست کنار هم چیده شده اند

Ukrainian artist Svetlana Ivanchenko makes beautiful sand and shell mosaics using materials commonly found on beaches. Each portrait were carefully assembled by hand, and no colors were used. The element you see on these portraits come from a variety of naturally colored shells and pebbles, and an occasional plant root or bark of a tree. Svetlana was born and raised on the Black Sea in Yalta. She studied at the Art School of the famous Crimean artist Sergei Bokaeva. Later she graduated from the Pedagogical Institute Glukhovsky. Sergeyev-Tsensky specialty art. She currently lives and works in Dnepropetrovsk. Her works adorn private collections in Ukraine, Russia, Germany